Sorry, we ondersteunen geen Internet Explorer.

Wettelijke informatie

PNR

Informatie voor passagiers - Per Belgische wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens moet Air Belgium enkele van uw persoonlijke gegevens aan de Belgische overheid melden. Voor meer informatie, ga naar: https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/pnr. We kunnen ook worden aangevraagd door andere landen en u machtigt ons om dit te doen, om hen de informatie te verstrekken die is opgenomen in uw Passenger Name Record (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over de uitgifte van het ticket, betalingsinformatie, reisplan, informatie over de persoon die met u vliegt, informatie over zitplaatsen en bagage, eventuele wijzigingen in uw informatie, enz.). U wordt erop gewezen dat deze landen niet altijd dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens bieden als België.